سفره مهمانی یا نمایشگاه غذا

سفره مهمانی یا نمایشگاه غذا

سفره مهمانی ای که توسط میزبان برای ما پهن میشه و چندین مدل غذای رنگارنگ چیده میشه و فقط برای ۸-۹ نفر هست، به نظرتون ضرورت داره؟
دور ریز و اسراف تو این مهمانی ها به شدت زیاده

0 Comments

دیدگاهی بنویسید: