فضای مجازی یا باغ وحش ؟!!

فضای مجازی یا باغ وحش؟

متاسفانه با ورود شبکه های اجتماعی به زندگی های ما، خیلی سریع زندگی پوشالی ای برای خودمون درست کردیم تا با اون بتونیم #پز بدیم

0 Comments

دیدگاهی بنویسید: