حامین

  • حمایت
  • زندگی
  • سادگی
  • هنر
  • زیبایی

دسته: لپ کلام

نگرانش نشو
14 اسفند 1398

فضای مجازی وقت هممونو گرفته و وقت سر خاروندن هم بهمون نمیده . یکم به حرف این بچه ها گوش بدیم و خودمونو از این فضا دور کنیم...