ممنوعه

ممنوعه؛ باید ها و نباید ها!

ممنوعه

بعضی اخلاق ها و رفتارها در عرف و فرهنگ ما وجود دارد که طی چند سال گذشته تغییر کرده اند، چه خوب و چه بد. جایشان عوض شده، البته برای عده‌ای.  اگر سراغ مردم برویم و با آن ها در مورد بعضی از این بایدها و نبایدها صحبت کنیم به این نتیجه می‌رسیم که هنوز در برای برخی جایگاه درست را دارد. بعضی از ممنوعه ها را رد کرده و بعضی را نتنها تایید بلکه انجام می‌دهند.

حالا ما این باید ها و نباید ها را به تصویر کشیده ایم و با کمک خود مردم به این ها جواب می‌دهیم. این که وجدان کاری چیست و چگونه به آن ها عمل می‌شود یا انواع برند ها و شناخت داخلی از خارجی.

این ها موضوعاتی است که در موسسه هنری رسانه ای حامین به آن ها پرداخته ایم و با عنوان ممنوعه عرضه کرده‌ایم.

0 Comments

دیدگاهی بنویسید: