تصور شما از ازدواج چیه؟ فکر می‌کنید کی باید بیفتید دنبال خانواده تشکیل دادن و انتخاب همسر؟ وقتی سن‌تون از یه عدد خاصی گذشت؟ وقتی احساس نیاز کردید؟ وقتی به شناخت از خودتون رسیدید و حس کردید وقتشه؟

موسسه هنری رسانه ای حامین
حامین در آپارات