عجیبه که موقع حرف زدن همه مخالف آدمایی هستیم که به‌خاطر حرف مردم و بستن دهن مردم و چشم‌وهم‌چشمی، خودشونو به سختی میندازن و زندگی‌شونو پیش می‌برن ولی موقع عمل یهو میشیم همون آدما!!

چی میشه که انقدر کور خودمونیم و بینای مردم؟!

موسسه هنری رسانه ای حامین
حامین در آپارات