گاهی حرفایی که پشت تلفن‌های قبل قرار خواستگاری یا پشت درهای بسته جلسه‌های خواستگاری ردوبدل میشه و درنهایت منجر به سر نگرفتن وصلت میشه گاهی خیلی عجیب و غیرمنطقیه!
شما هم‌ اگر با همچین مواردی مواجه شدید تو کامنت‌ها برامون بنویسید.

موسسه هنری رسانه ای حامین
حامین در آپارات