کافیه موقع جهیزیه خریدن یادمون بمونه جهیزیه هدیه ای از سر لطف به تازه عروس و داماده؛ چه خانواده پسر و چه دختر هیچ پدرومادری وظیفه ای در قبال جهیزیه ندارن تجربه نشون داده در نظر گرفتن توان مالی پدرومادر موقع خرید جهیزیه دعای خیرشون در حقتون رو به همراه داره که برکتش توزندگی دیده میشه به امید روزی که شروع زندگی هیچ دونفری باعث شرمندگی و رنجش و آزار پدرمادرهاشون نشه.