چند وقت پیش که برای تهیه گزارش مردمی رفته بودیم، این خانم اومدن جلوی دوربین ما و حرف‌هایی رو زدن که ما خیلی وقته در تلاشیم برای گفتنشون! حرف‌هایی که نه تبلیغاته نه سیاه‌نمایی، براومده از دل آدمای همین جامعه‌س؛ یکی از خودمون‌!

موسسه هنری رسانه ای حامین
حامین در آپارات