فهمیدن این‌که عرف چیه، اصلا کار سختی نیست ولی اصرار به اینکه نمیشه جلوی عرف وایساد، حتی اگر غلط و ضداررش باشه واقعا منطقی به‌نطر نمی‌رسه!
.
قرار نیست برای اینکه شبیه دیگران باشیم، چشم‌مون رو روی عقل و منطق ببندیم. یه‌جاهایی بخاطر احترام به شعور و درک خودمونم شده باید اونی باشیم که در برابر سکوت و همراهی غلط جمع می‌ایستیم و داد می‌زنیم: پادشاه لخته!

موسسه هنری رسانه ای حامین
حامین در آپارات