تنها معنی ازدواج آسان، از سروته هزینه‌ها و مراسم‌ها زدن نیست، خود آسون گرفتن این‌ها رو هم شامل میشه. یه‌جوری رفتار کنیم که بعد چندسال مرور این روزها برامون خاطره خوش محسوب بشه نه یادآوری استرس و اعصاب‌خردی و ناراحتی.
البته نشستن پای حرف اونایی که چندسال زودتر از ما ازدواج کردن هم در این موارد بد نیست.

موسسه هنری رسانه ای حامین
حامین در آپارات