خیلی از مسائل و معیارهایی که این روزها زیاد از زبون جوون‌ها می‌شنویم، چیزی غیر از عرف غلط نیستن. عرف چیزیه که تو هر زمانه به شکل متفاوت و جدیدی پیدا میشه و فارغ از علت‌هایی که داره(مثل تهاجم فرهنگی ) این پذیرفتن یا نپذیرفتن دسته‌جمعی خود ما مردمه که باعث موندگار شدن یا نشدنش میشه. باید از خودمون شروع کنیم و به‌ جای اینکه که به‌خاطر همرنگ جماعت بودن و پذیرفته شدن تو جامعه با یه عرف غلط همراهی کنیم، جلوش بایستیم و کاری کنیم که اون عرف غلط مجبور به عقب نشینی بشه.

موسسه هنری رسانه ای حامین
حامین در آپارات