دعای خیلی ها توی همین هیات ها مستجاب شده و امسال همراه همسرشون اومدن هیات. جالبه که همین ها هم حسینی زندگی رو شروع کردن هم حسینی زندگی رو ادامه دادن