حتما همه شنیدید که میگن “طلا سرمایه‌ست” . حرف درستی که وقتی تو جای درست به‌کار نره به جای اسباب خیر شدن، اسباب شر میشه. جای درستش اونجاییه که شما به اندازه خرید طلا پول دارید و بزرگترا از سر تجربه میگن با این پول هرچه بخرید از دست رفته حساب میشه، مگر طلا‌ که هم از خودش و زیباییش استفاده می‌کنید و هم هروقت اراده کنید میشه دوباره تبدیلش کنید به پول نقد. و جای غلط اونجاییه که شما اول مسیر زندگی هستید، در حال تلاشید برای اینکه هزینه‌های کمرشکن جهیزیه و مسکن و جشن رو به سختی مدیریت کنید و پولی نمی‌مونه که بتونید خرج طلای سنگین کنید، اما اطرافیان با گفتن جمله “طلا سرمایه‌ست” بهتون فشار میارن که از هیچ، همه بسازید! . .
کارگردان حسین بیگی
تصویربردار نادری
تدوین فردوسی
موسسه هنری رسانه ای حامین