کمال‌گرایی (کمال‌گرایی) تو لغت بار معنایی مثبتی داره و کمتر کسی ناراحت میشه اگه برچسب کمال‌گرایی بخوره. اما تو واقعیت همه‌ی کمال‌گرایی‌ها مثبت نیستن و گاهی علت خیلی از شکست‌ها و کم‌آوردن‌ها همین کمال‌گراییه.

موسسه هنری رسانه ای حامین
حامین در آپارات