مثل بقیه بودن به چه قیمتی؟!
ادای دیگران رو درآوردن به چه قیمتی؟!
کی قراره به خودمون بیایم و بپذیریم هرکسی باید بازیگر نقش اول فیلم‌نامه زندگی خودش باشه، نه کپی درجه چندم زندگی دیگران….
بیایید به خودمون بیاییم!

موسسه هنری رسانه ای حامین
حامین در آپارات