در جست‌وجوی عشق

.
.
تو کشاکش مشکلات تموم‌نشدنی و هرروز بیشتر شونده، اونی برد می‌کنه که به‌جای دست رو دست انداختن و منتظر معجزه نشستن ، کفش آهنی بپوشه و تو همین شرایط به هر سختی‌ای که هست بره دنبال آرزوهاش.
.
.
یه چیزایی مثل عمر رو نمیشه به عقب برگردوند.
مواظب باشیم روزگار پیری برامون روزگار حسرت نباشه.