مهم نیست ما تو قصه این روزا چه نقشی داریم. خواستگاریم یا دختر دم بخت یا پدرمادر یکی از این دوتا یا حتی طلافروش و خیاط و صاحب خونه. مهم اینه که هرکدوم سرمون رو بگیریم بالاتر و کمی از بیرون گود نگاه کنیم به شرایط و موانع و مشکلات. ببینیم همون جایی که هستیم دقیقا چه کاری ازمون برمیاد برای گره واکردن از کار ازدواج جوونا. امتحان ما دقیقا همونه