نظامیِ عاشق

در همه ی کشورهای دنیا کسی که برای وطنش جونش رو میده مورد احترامه. این افراد هدف زندگیشون رو فداکاری کردن برای بقیه قرار دادن به همین دلیل میشه ازشون الگو گرفت چون زندگی مشترک تماما گذشت و فداکاریه. این کلیپ یه برشی خیلی کوتاه از زندگی یکی از همین افراده. شهید صیاد شیرازی یه نظامیه که وسط کارزار جنگ هم خانواده رو فراموش نمیکنه. یه نظامی سر سخت در جبهه و عاشق در خونه و خونواده.

موسسه هنری رسانه ای حامین
حامین در آپارات