درسته که دو تا ۵۰ میلیون تو این زمونه رقم بالایی نیست ولی برای شروع زندگی می تونه کمک خوبی باشه.هدف از وام ازدواج هم همینه. اما وقتی برای وام اقدام می کنیم با هفت خوانی مواجه می شیم که هفت خوان رستم جلوش شوخیه! به نظر شما ایراد کار کجاست؟ چرا تسهیلاتی رو وعده می دن که به این آسونیا قابل دریافت نیست؟ و چرا بانک ها تو شرایط دادن این وام سلیقه ای عمل می کنن؟ سوال مهم تر این که از کی مطالبه کنیم!