شناخت پیش از ازدواج، مساله کم اهمیتی نیست. حتی بیشتر از شغل و درآمد و خونه و پرستیژ اجتماعی و جهیزیه و زیبایی باید بهش توجه کرد. نبودن و کمرنگ بودن همه موارد بالا قابل مدیریته ولی اخلاق و شخصیت، کمش هم فاجعه و بحران آفرینه..

موسسه هنری رسانه ای حامین
حامین در آپارات