فضای مجازی یا باغ وحش ؟!!
تاریخ : ۱۳ آبان ۱۳۹۸
فضای مجازی یا باغ وحش؟ متاسفانه با ورود شبکه های اجتماعی به زندگی های ما، خیلی سریع زندگی پوشالی ای برای خودمون درست کردیم تا با اون بتونیم #پز بدیم صفحه ما در آپارات ، دیدستان و اینستاگرام
0 Comments
نگرانش نشو!
تاریخ : ۰۱ مهر ۱۳۹۸
نگرانش نشو! قسمت اول لپ کلام فضای مجازی وقت هممونو گرفته و وقت سر خاروندن هم بهمون نمیده . یکم به حرف این بچه ها گوش بدیم و خودمونو از این فضا دور کنیم .           صفحه لپ کلام در آپارات و اینستاگرام
0 Comments