نگرانش نشو!
تاریخ : ۰۱ مهر ۱۳۹۸
نگرانش نشو! قسمت اول لپ کلام فضای مجازی وقت هممونو گرفته و وقت سر خاروندن هم بهمون نمیده . یکم به حرف این بچه ها گوش بدیم و خودمونو از این فضا دور کنیم .           صفحه لپ کلام در آپارات و اینستاگرام
0 Comments